Udvalg

Strandparken i Aarhus

 

 

Park Inspirations Udvalg

 

Strandparkens Fællesudvalg har i efteråret 2017 nedsat et “park inspirations udvalg” som skal komme med forslag til hvordan vi bedst vedligeholder og udvikler vores vores dejlige park. Der skal blandt andet ses på hvilke træer der trænger til udskiftning og på hvad der skal gøres ved skrænten ned mod Strandvejen. Derudover kan der også diskuteres mere overordnet hvor vi vil hen med parken.

 

Udvalgets arbejde vil bestå af fælles parkvandringer og efterfølgende møder. Arbejdet vil munde ud i et eller flere oplæg til Fællesudvalget, som så beslutter hvad der videre skal ske.

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved.

 

Strand

Parken