Om Strandparken

Strandparken i Aarhus

 

 

Strandparken i Århus er opført på en del af det areal, der i 1909 blev anvendt til Landsudstillingen. Men inden da var der planer om et mondænt villabyggeri, der skulle indpasses i Hack Kampmanns og Charles Ambts bebyggelsesplan for området.

I stedet blev der i 1936 opført en af landets tidligste funktionalistiske parkbebyggelser, der efter datidens forhold besad eksklusive kvaliteter med godt udstyrede køkkener og baderum. De enkle, fritliggende husblokke med lyse og sunde boliger blev anbragt hensigtsmæssigt i forhold til sollys og udsigt fra altaner og karnapper over Århusbugten - i overensstemmelse med funktionalismens idéer.

De fast formede blokke blev kaldt for nationalfunktionalisme - fordi husene var en mild fortolkning af en ny radikal arkitekturstrømning. Husene blev opført med lavt tag og murede facader i forskellige lyse pastelfarver.

Ejendommene er nu udstykket i leje- andels- og ejerlejligheder med pudsede facader

 

Tegnet af arkitekt Alfred Mogensen.

 

Copyright © All Rights Reserved.

 

Strand

Parken